Regulamin

REGULAMIN

&1

Postanowienia ogólne

Poniższy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego przez firmę:

PHU STAN-MAR Marek Łukowski

Ul. Bodawska 11,

61-309 Poznań

NIP: 778-011-00-89

REFON: 631527799

zwanego dalej „Usługodawcą”

Niniejszy regulamin stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z póz. zm.).

Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).

&2

Strony i przedmioty sprzedaży

 1. Usługodawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci na terenie Polski.
 2. Dla dokonania zakupu poprzez witrynę www. sklep.stan-mar.com.pl niezbędna jest Rejestracja i założenie Konta.
 3. Usługodawca nie prowadzi sprzedaży konsumenckiej, a swoje usługi kieruje jedynie do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, będących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy Kodeksu cywilnego.

&3

Składanie zamówień

 1. Warunkiem dokonania zakupu towarów za pośrednictwem sklepu internetowego jest akceptacja powyższego regulaminu.
 2. Zamówienia można składać poprzez stronę 24 godziny przez 7 dni w tygodniu.
 3. W przypadku braku dostępności zamówionego Towaru, Usługodawca wysyła e-mail do Zamawiającego w terminie maksymalnie 2 dni roboczych z informacją o braku Towaru, lub przedstawia propozycję zmian. W przypadku nieuzgodnienia nowych warunków zamówienia lub w przypadku brak odpowiedzi ze strony Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od wysłania ww. e-maila w celu uzgodnienia nowych warunków zamówienia, uznaje się za brak akceptacji przez Użytkownika wprowadzonych zmian i anulowanie zamówienia.
 4. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia realizacji przez Usługodawcę, o czym informuje Zamawiającego w terminie 48 godzin, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Realizacja zamówienia następuje w terminie podanym przy opisie Towaru, termin może ulec zmianie w przypadku zamówień składających się z wielu Towarów, należy przyjąć termin realizacji jako najdłuższy spośród podanych na kartach wszystkich zamówionych Towarów.
 6. Dostawa zamówionych Towarów następuje za pośrednictwem podmiotu zawodowo upoważnionego do doręczania przesyłek na wskazany przez Zamawiającego adres w formularzu zamówienia, lub Zamawiający odbiera samodzielnie zamówiony Towar z siedziby Usługodawcy.
 7. Koszty dostawy i transportu określone są w kartach Towarów, jak również w zakładce Warunki i koszty transportu.
 8. Do każdego zamówienia zostaje wystawiana faktura VAT, która jest dostarczana Zamawiającemu wraz z Towarem lub oddzielną przesyłką listowną.
 9. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta wyłącznie na zasadach rękojmi.
 10. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki i opakowania przed odbiorem. W przypadku zauważenia uszkodzeń Zamawiający nie powinien przyjmować przesyłki i w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody po czym niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie lub późnienie w dostarczeniu zamówionego Towaru wynikające z błędnego podania adresu dostawy.

&4

Ceny

 1. Wszystkie ceny Towarów podawane są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają 23% VAT).
 2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które określone są na kartach towarów.
 3. Usługodawca ma prawo do wprowadzania zmian w cenach Towarów, zmiany te nie dotyczą jednak zamówień przyjętych przed dokonaniem zmian.

 &5

Formy płatności

 1. Usługodawca akceptuję formę płatności gotówką, ale tylko przy osobistym odbiorze Towaru z siedziby firmy.
 2. Zamawiający składając zamówienie ma możliwość uregulowania wpłaty za pośrednictwem przelewu bankowego w systemie PayU.

&6

Dane użytkownika

 1. Zamawiający decydując się na zakup Towaru poprzez sklep internetowy, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.) w celu należytego świadczenia usług oferowanych przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie  z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883)
 3. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamówienia dokonywane przez osoby trzecie, wykorzystujące adres e-mail oraz hasło Zamawiającego bez jego zgody lub wiedzy.

&7

Postanowienia końcowe

 1. Powyższe postanowienia niniejszego regulaminy wchodzą w życie z dniem…………………….
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu, a wszelkie wprowadzone w nim zmiany obowiązują po 4 dniach od daty ich publikacji. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Zamawiającego w zakładce „ Regulamin”
 3. Do korzystania ze sklepu internetowego niezbędny jest komputer lub urządzenie mobilne z procesorem o taktowaniu min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer wersja >= 6.0, Mozilla FireFox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
 4. Reklamacje związane z usługą on-line w procesie składania zamówienia poprzez sklep (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać telefonicznie dzwoniąc pod numer (61) 878 82 52 drogą mailową na adres sklep@stan-mar.com.pl, bądź poprzez formularz reklamacyjny dostępny na stronie internetowej sklepu pod adresem www.sklep.stan-mar.com.pl
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w tym Kodeksu cywilnego.
 6. Usługodawca zapewnia Zamawiającemu poprawność́ działania sklepu internetowego sklep.stan-mar.com.pl w następujących programach: Windows, Mac os x, Linux.  Przeglądarki :  IE 11 lub >, FireFox 5.0 lub >,  Chrome 9.0 lub >, Opera 10.60 lub > Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH Layout – interfejs responsywny – dostosowany do ekranów o rozdzielczości poniżej 1024px (przeglądarki z włączonym JavaScript).