Komory chłodnicze i mroźnicze

Potrzeba przechowywania żywności w celu zachowania jej świeżości, składników odżywczych i walorów smakowych, uwarunkowała rozwój nowoczesnych technologii magazynowania. Zachowanie optymalnych warunków, w tym poziomu wilgotności i stabilnej temperatury to niepodważalne zalety systemów, budujących komory chłodnicze i mroźnicze.

Ograniczające ryzyko zepsucia świeżych towarów, urządzenia te najczęściej wykorzystywane są w przemyśle spożywczym, obiektach hotelarskich, restauracjach, kawiarniach i cukierniach, na zapleczach gastronomicznych w placówkach medycznych oraz magazynach. Komory mroźnicze i chłodnicze znajdują zastosowanie również w miejscach, gdzie liczy się przestrzeganie rygorystycznych wymagań sanitarnych i zasad higieny.

Oferta wielofunkcyjnych urządzeń powstała w oparciu o najnowsze osiągnięcia technologiczne. Obiekty przechowalnicze projektowane i budowane są zgodnie z Państwa potrzebami, wymaganiami i obowiązującymi normami prawnymi. Dostosowujemy parametry przestrzeni do jej przeznaczenia, dzięki czemu nasze komory mroźnicze, chłodnicze i ich dodatkowe wyposażenie gwarantują zachowanie pożądanej trwałości produktów. Zajmujemy się budową komór chłodniczych począwszy od ukształtowania koncepcji, przez sporządzenie rzutów technicznych, po procesy wytwórcze i instalację. W zakres naszych usług wchodzi budowa komór chłodniczych i mroźniczych o dowolnych wymiarach, określanych indywidualnie względem przeznaczenia urządzenia.

Tel. 61 879 82 52
biuro@stan-mar.com.pl

Optymalizacja wymiarów pozwala na całkowite wykorzystywanie przestrzeni urządzenia pod załadunek. Wymiary te powinny być uzależnione od wielkości koszy i regałów na produkty. Ergonomia zagospodarowania przestrzeni to warunek efektywnego składowania towarów. Wydzielenie dodatkowego miejsca, szczególnie w obrębie małej przestrzeni generuje zawsze dodatkowe koszty, dlatego uelastycznienie i optymalizacja stanowią priorytet, w organizacji wnętrza komory. Bywa, że brak strategicznego podejścia przy ustalaniu wymiarów, warunkuje ograniczenie wykorzystania (nawet o 30-40%) objętości, jaką posiada oryginalnie wybudowana komora mroźnicza.

Producent określa parametry pracy budowanych urządzeń chłodniczych na etapie tworzenia projektu. Wydajność musi zostać dobrana do wymiarów obiektu, rodzaju przechowywanych towarów, ich ilości oraz dobowej rotacji. Warunki zapewniane w przestrzeni chłodniczej dostosowywane są do specyfiki produktów w niej przechowywanych. Prawidłowe określenie właściwości, wykorzystywanych w czasie pracy przez urządzenia mroźnicze, pozwala na obniżanie wartości cieplnych produktów w ściśle określonym czasie, nie powodując ich wysuszenia. Praktyczne rozwiązania, związane z kształtowaniem parametrów i wykorzystaniem pojemności, pozwalają na uporządkowane, przejrzyste i wydajne przechowywanie produktów w idealnych warunkach, również w mniejszych urządzeniach mroźniczych.

Budowa komory chłodniczej i mroźniczej to tworzenie niezależnej przestrzeni, wyposażonej w nowoczesne instalacje, na którą nie oddziałują czynniki zewnętrze, co zapewnia bezpieczeństwo przechowywanych w niej produktów. Budujemy dla naszych klientów zintegrowane urządzenia spełniające normy ekologiczne, a jednocześnie wysoce konkurencyjne ekonomicznie.

Więcej informacji na temat możliwości projektowych i form współpracy uzyskacie Państwo kontaktując się z biurem producenta telefonicznie lub poprzez adres mailowy.